Przepływ danych osobowych pomiędzy USA-EU

Pod koniec maja Parlament Europejski  przyjął rezolucję popierającą nowe porozumienie z USA dotyczące przekazywania danych osobowych Europejczyków za Atlantyk. Unijno-amerykańska „Tarcza Prywatności” ma zastąpić porozumienie Safe Harbour.
Porozumienie dotyczy bezpieczeństwa danych przekazywanych poza obszar EOG. Dotychczas przekazywanie danych do USA regulowało zawarte w 2000 roku porozumienie Safe Harbour. Kiedy w 2013 roku Edward Snowden ujawnił, że do danych klientów firm internetowych dostęp miała amerykańska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA), Safe Harbour zostało zaskarżone przed Trybunałem Sprawiedliwości UE przez austriackiego studenta Maxa Schremsa. W październiku 2015 roku zdecydowano o unieważnieniu ww. umowy.

 

W "Tarczy Prywatności" USA zobowiązuje się, że dostęp do danych obywateli UE będzie nadzorowany i będzie podlegał jasnym ograniczeniom. Ponadto rząd USA zapewnił, że nie będzie żadnej inwigilacji osób, których dane trafią do Ameryki. Firmy zza Atlantyku, które zajmują się transferem danych, będą musiały zagwarantować ochronę w procesie ich przetwarzania. Z kolei obywatele UE, których prywatność zostanie naruszona, będą mieli możliwość dochodzenia swoich praw w USA – powstanie w tym celu specjalny urząd rzecznika praw obywatelskich przy Departamencie Stanu.

 

Przyjęta przez europarlament rezolucja nie ma charakteru ustawodawczego i jako taka nie jest wiążąca dla KE, wskazuje jej jednak kierunek dalszego działania.

4 czerwca 2016 r.

Pozostaw komentarz