Kiedy linkowanie może naruszać prawa autorskie

Zwracamy Waszą uwagę  na treść wyroku wydanego w sprawie C-160/15 z dnia 8 września 2016 roku, w którym Trybunał Sprawiedliwości zróżnicował „legalność” działania podmiotu udostępniającego w oparciu o cel (charakter) jego działania. Wyrok ten został wydany na kanwie sprawy zdjęć Britt Dekker, do których odsyłało hiperłącze zamieszczone na portalu GeenStijl, którego właścicielem jest GS Media. Hiperłącze odsyłało do witryny będącej własnością podmiotu trzeciego, przy czym zdjęcia znalazły się w sieci internetowej bez uprzedniego zezwolenia podmiotu uprawnionego z praw autorskich.

 

Trybunał Sprawiedliwości powołał się na ugruntowane orzecznictwo, wedle którego publiczne udostępnienie następuje w szczególności wtedy, gdy utwór udostępniany jest za pomocą szczególnej technologii lub nowemu kręgowi odbiorców. O publicznym udostępnianiu nie może być mowy, gdy utwór został już uprzednio udostępniony w określony sposób (choć na innej witrynie internetowej) za zezwoleniem podmiotu uprawnionego z praw autorskich. Trybunał Sprawiedliwości zróżnicował cel (charakter) działania podmiotu udostępniającego w zależności od tego, czy podmiot ten udostępnia hiperłącze działając w celach zarobkowych, czy też nie. Trybunał Sprawiedliwości ustanowił swego rodzaju domniemanie, wedle którego nie można mówić o publicznym udostępnianiu, gdy hiperłącze udostępnia podmiot niedziałający w celach zarobkowych, który nie ma świadomości braku zezwolenia podmiotu praw autorskich na takie udostępnienie, zwłaszcza że utwór został już udostępniony w sieci przez podmiot trzeci. Powyższe domniemanie można jednak obalić, ustając, że podmiot udostępniający miał wiedzę o udostępnieniu utworu przez podmiot trzeci bez zezwolenia podmiotu praw autorskich. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości, z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy hiperłącze udostępnia podmiot działający w celach zarobkowych, który udostępnia dostęp do utworu swoim klientom.  Od takiego podmiotu wymagać należy większej staranności w działaniu, w szczególności podjęcia czynności mających na celu upewnienie się, że udostępnienie utworu nastąpiło w sposób legalny, za zezwoleniem podmiotu praw autorskich.

 

Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił również, że o publicznym udostępnieniu utworów można mówić również wtedy, gdy zamieszczając w sieci hiperłącze odsyłające do witryny, na której udostępniono utwór, umożliwia się dostęp do utworów szerszemu kręgowi potencjalnych odbiorców, w związku z obejściem zabezpieczeń funkcjonujących w obrębie witryny, na której udostępniono utwór.

 

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości  został wydany w sprawie C‑160/15 GS Media BV przeciwko Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruidzie Dekker

23 września 2016 r.

Pozostaw komentarz