Dagmara Miler
Partner, Adwokat
tel. 530 025 225 , dagmara.miler@k2legal.pl

Dagmara Miler jest adwokatem wpisanym na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, prawa patentowego i znaków towarowych. Reprezentuje klientów w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących nieuczciwej konkurencji, znaków towarowych i dóbr osobistych. Występuje przed sądami, organami ścigania oraz Urzędem Patentowym RP, UOKiK oraz UODO.

Doradza wiodącym w Polsce agencjom marketingowym w zagadnieniach związanych z prawem reklamy, marketingu i gier hazardowych. 

Praktykę zawodową zdobywała w kancelariach adwokackich w Krakowie i Warszawie, w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych oraz Studenckiej Poradni Prawnej UJ. 

Dagmara była prelegentką na kilkunastu konferencjach naukowych dotyczących głównie zagadnień prawa cywilnego, handlowego, własności intelektualnej, a także mediacji i kulturowych aspektów rozwiązywania sporów. 

Prowadzi obsługę Klientów również w języku angielskim i rosyjskim.


 

– Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2014; studia ukończone z wyróżnieniem),

– Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim (2018), 

– Certyfikowany mediator gospodarczy – mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej (2017),

– Laureat Nagrody za najlepsze pismo w III Turnieju Konstytucyjnym im S. Hołdy (2016),

– Laureatka środowiskowego Konkursu Krasomówczego (2015),

– Absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie i Akademii Kijowsko – Mohylańskiej (2014),

– Laureatka Międzynarodowego Konkursu Mediacji Gospodarczej ICC w Paryżu (2014).