Roksana Goniewicz
prawnik, aplikant adwokacki
tel. 22 257 88 15 wew. 104 , roksana.goniewicz@k2legal.pl

Roksana Goniewicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendystką stypendium rektora dla najlepszych studentów uzyskanego na II, III, IV i V roku akademickim. Studia prawnicze ukończyła w czerwcu 2015 roku z oceną bardzo dobrą. Obecnie aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe zdobyła działając w Sekcji Cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak również pracując w kancelariach prawnych (adwokackich i radcowskich) w Katowicach oraz w Warszawie.
Obszar zainteresowań prawniczych obejmuje przede wszystkim prawo cywilne i gospodarcze, jak również postępowanie cywilne i administracyjne. W ramach praktyki w  kancelarii świadczy pomoc prawną w zakresie usług branży marketingowej, prawa gospodarczego i szeroko pojętych postępowań cywilnych.

Posługuje się językiem angielskim.