e-commerce

Świadczymy kompleksową obsługę prawną podmiotów prowadzących sprzedaż usług oraz towarów z wykorzystaniem sieci Internet, obejmującą przeprowadzanie audytów prawnych, sporządzanie regulaminów, polityk prywatności, dokumentacji wymaganej przepisami dotyczącymi danych osobowych, jak również wsparcie Klientów w zakresie negocjowania i tworzenia umów z dostawcami usług dla e-commerce.
Doradztwo prawne z zakresu e-commerce obejmuje również doradztwo w relacjach z dostawcami prac programistycznych, grafik, oraz innymi podwykonawcami, jak również sporami z konsumentami.

Reprezentujemy Klientów w sporach domenowych, sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich.