nowe technologie

Łącząc doświadczenie w takich obszarach jak IT, e-biznes i prawo własności intelektualnej, doradzamy w projektach na styku nowych technologii i prawa, tworzenia i obsługi platform internetowych z uwzględnieniem praw konsumentów, kwestii podpisu elektronicznego i płatności elektronicznych. Łącząc doświadczenie w takich obszarach jak IT, e-biznes i prawo własności intelektualnej.
Kancelaria nie boi się wyzwań związanych z opiniowaniem i formalnym współtworzeniem platform gamingowych, gier komputerowych i serwisów opartych na nowoczesnej inżynierii programistycznej.

Photo credit: NASA Goddard Photo and Video via Foter.com / CC BY