obsługa przedsiębiorstw

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowej obsługi przedsiębiorstw, począwszy od pomocy w zabezpieczeniu interesów jeszcze na etapie wizji, pomysłu, doboru optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej, opiniowania i tworzenia dokumentów statutowych (np. umowa spółki, statut spółdzielni, regulaminy organów) poprzez rejestrację podmiotów gospodarczych w stosownych rejestrach (KRS, CEIDG), a skończywszy na doradztwie w zakresie zakończenia działalności.

Pomoc prawna obejmuje również obsługę organów osób prawnych (zarządu, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej).

Zespół kancelarii podąża za najnowszymi metodami dotowania młodego biznesu, jak i biznesu specjalistycznego i kwalifikowanego. Kancelaria opiniuje i negocjuje umowy z inwestorami, jak również doradza w zakresie umów dotyczących dotacji i projektów umożliwiających pozyskanie funduszy na rozwój własnego biznesu.

Pomoc kancelarii obejmuje również doradztwo w procesach przekształceniowych (łączenie spółek, podział spółki, przekształcenie spółki, podział spółdzielni).

Przedmiotem praktyki kancelarii jest również reprezentowanie Klientów w sporach pomiędzy wspólnikami, zaskarżaniu uchwał organów, oraz tworzenie umów między wspólnikami.