prawo karne gospodarcze

Praktyka kancelarii obejmuje również świadczenie pomocy prawnej naszym Klientom na styku prawa gospodarczego i prawa karnego. W ramach praktyki prawa karnego gospodarczego reprezentujemy Klientów oraz osoby reprezentujące/przedstawicieli Klientów w postępowaniach karnoskarbowych, w tym w sprawach związanych z organizacją hazardu.
W obrębie praktyki kancelarii leżą również zagadnienia typowych white-collar crimes, przestępstw podatkowych oraz przestępstw pozakodeksowych (określonych w ustawach specjalistycznych).