HR

Zajmujemy się prowadzeniem bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie stosowania prawa pracy, w szczególności nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy. Reprezentujemy przedsiębiorców w sporach z zakresu prawa pracy. Doradzamy w zakresie tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, tworzenia wzorów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów szkoleniowych, umów o powierzeniu mienia oraz programów motywacyjnych. Pomoc prawna świadczona na rzecz Klientów obejmuje również aspekty podatkowe. W ograniczonym zakresie i w miarę możliwości świadczymy w powyższym zakresie pomoc prawną również pracownikom.

Wspieramy również naszych Klientów w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych jak również w postępowaniach przed sądem.

Photo credit: The Library of Congress via Foter.com / No known copyright restrictions