reklama i marketing

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną agencji reklamowych i marketingowych. Tworzymy ramy prawne (umowy, regulaminy, dokumenty wewnętrzne) dla różnorodnych działań reklamowych i marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków w zakresie praw konsumentów (w działaniach b2c), przepisów prawa konkurencji oraz prawa podatkowego, jak również biorąc pod uwagę wymogi wynikające z przetwarzania danych osobowych. Opiniujemy i doradzamy w działaniach reklamowych i promocyjnych produktów i usług, w tym również tych, co do których ustawodawca wprowadza ograniczenia w zakresie możliwości ich reklamy czy promocji (np. reklama lub promocja alkoholu, tytoniu, leków). Doradzamy kompleksowo Klientom w zakresie realizowanych przez nich konkursów, akcji sprzedaży premiowej, programów lojalnościowych, programów motywacyjnych, loterii promocyjnych i audioteksowych.