cudzoziemcy

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach dotyczących:
– udzielenia zezwolenia na pobyt na terytorium RP oraz zezwolenia na pracę,
– potwierdzenia posiadania obywatelstwa RP,
– uzyskania karty Polaka.
Dodatkowo pomagamy Klientom w postępowaniach przed sądami i organami wszystkich szczebli, a także przed odpowiednimi instytucjami w zakresie niezbędnym do uzyskania odpowiednich zezwoleń i decyzji związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce.