negocjowanie opiniowanie i tworzenie umów

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie negocjowania, opiniowania oraz tworzenia umów cywilnoprawnych i umów handlowych. Naszym celem jest kompleksowe zabezpieczenie interesów Klienta oraz zadbanie o jego bezpieczeństwo, mając na względzie wszelkie możliwe scenariusze, które mogą mieć miejsce podczas realizacji umowy, takie jak nienależyte wykonanie umowy, czy też niewypłacalność kontrahenta.
Tworząc czy opiniując umowy, mamy na uwadze skutki podatkowe, jakie mogą one wywołać dla Klienta.
Przedmiotem pomocy prawnej jest również prowadzenie analiz prawnych poprzedzających zawarcie umowy (due diligance).

Photo credit: WordRidden via Foter.com / CC BY